Счетоводство МСС

МСС 1 - Представяне на финансови отчети
Преработен 1997 година
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:27 Виж пълния текст

МСС 10 - Събития след датата на баланса
Преработен 1999 година
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:27 Виж пълния текст

МСС 11 - Договори за строителство
Преработен 1993 година
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:27 Виж пълния текст

МСС 14 - Отчитане по сектори
Преработен 1997 година
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:27 Виж пълния текст

МСС 15 - Информация, отразяваща влиянието на промените в цените
Променен 1994 година
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:27 Виж пълния текст

МСС 16 - Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Преработен 1998 година
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:27 Виж пълния текст

МСС 17 - Лизинг
Преработен 1997 година
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:27 Виж пълния текст

МСС 18 - Приходи
Преработен 1993 година
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:27 Виж пълния текст