Правни услуги

Регистрация на ООД. Регистрация на ЕООД.
На нашите клиенти, въз основа на богатият ни опит, в счетоводната кантора предлагаме съдействие и консултация при регистрирането на фирма, изготвяне на всички необходими документи и подаването им в Търговския регистър

Financeconsult.Biz извършва следните специализирани и правни услуги:

Съдебна регистрация на български и чуждестранни фирми. Регистриране на фондация.
Осигуряване на юридически консултации с високо квалифицирани адвокати.
Регистрация на фирми в Агенцията по вписванията (регистър БУЛСТАТ).

Изваждане на удостоверения за:
- липса на заведени изпълнителни дела
- липса на данъчни задължения
- липса на производство по несъстоятелност
- липса на процес по ликвидация
- препис от съдебно решение.
- актуално състояние

Регистрация на фирми и организации:
- регистрация на ООД
- регистрация на ЕООД
- регистриране на фондации и сдружения

В Financeconsult.Biz можем, не само да ви консултираме, съдействаме и помогнем при регистрацията на фирма, дружество, фондация или друга форма на управление, но можем и да ви помогнем в развитието на вашият бизнес. Екипът ни се е с голям опит и разполагаме със специалисти в счетоводната дейност. Може да се възползвате от нашите счетоводни и абонаменти услуги или счетоводни консултации.