Цени на счетоводни услуги

Цени на счетоводни услуги
Месечните цени на счетоводни услуги зависят от няколко основни показателя, като документооборот, брой на персонала, тип на извършвана дейност и т.н. За да определим точна цена за исканите счетоводни услуги е необходимо да се запознаем най-общо с документооборота и дейността на Вашата фирма или организация, както и със специфичните Ви изисквания. За целта сме разработили въпросник, чрез който може да получите актуална оферта за счетоводно обслужване.

В случай, че сте физическо лице и желаните счетоводни услуги не съответстват на стандартния ни въпросник, за получаване на информация и цени, използвайте нашата стандартна форма за контакт или посочения e-mail адрес или телефон.

До Вашите данни ще имат достъп единствено служители на Financeconsult.Biz. Информацията е поверителна.

Данни за фирмата
Име на фирмата*: ................................
Лице за контакт*: ................................
Телефон : ................................
Мобилен телефон*: ................................
E-mail*: ................................
Правно-организационна форма* (ООД, ЕООД, ЕТ) : ................................
Внос* (ДА, НЕ) : ................................
Износ* (ДА, НЕ) : ................................

Фактическа дейност на фирмата* : ............................................................
........................................................................................................................
Приблизителен месечен брой документи*:: ................................
Брой обекти* : ................................
Брой на персонала (брой осигурявани лица)* : ................................
Регистрация по ЗДДС  (ДА, НЕ) : ................................
Регистрация по Закона за акцизите  (ДА, НЕ) : ................................