Счетоводство НСФОМСП

CC 40 - Отчитане на инвестиционни имоти
Приет с ПМС № 46 от21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:26 Виж пълния текст

СС 1 - Представяне на финансови отчети
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:26 Виж пълния текст

СС 10 - Събития,настъпили след датата на годишния финансов отчет
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:26 Виж пълния текст

СС 11 - Договори за строителство
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:26 Виж пълния текст

СС 12 - Данъци от печалбата
Приет с ПМС № 46 от 21 март 2005 г. Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005 г. В сила от 01.01.2005 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:26 Виж пълния текст