Счетоводство НСС

НСС - Общи разпоредби
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:27 Виж пълния текст

НСС 1 - Представяне на финансови отчети
Обн. ДВ, бр. 22 от 27 февруари 2002 г., приет с Постановление № 37 от 13 февруари 2002 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:27 Виж пълния текст

НСС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
Обн. ДВ, бр. 22 от 27 февруари 2002 г., приет с Постановление № 37 от 13 февруари 2002 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:27 Виж пълния текст

НСС 11 - Договори за строителство
Обн. ДВ, бр. 22 от 27 февруари 2002 г., приет с Постановление № 37 от 13 февруари 2002 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:27 Виж пълния текст

НСС 12 - Данъци от печалбата
Обн. ДВ, бр. 22 от 27 февруари 2002 г., приет с Постановление № 37 от 13 февруари 2002 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:27 Виж пълния текст