Самоосигуряващите се плащат здравни вноски върху годишния си доход

07 / Юли / 2009

Задължението остава в сила и за периодите, в които са нетрудоспособни поради болест

Законът за здравното осигуряване определя самоосигуряващия се като физическо лице, което заплаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си (§1, т.18 от ДР).
07-07-2009

 
tag1