Парите за закупуване на облекло пораждат осигурителни задължения

01 / Юни / 2009

Тежестта зависи от това дали се дават под формата на заплата или като социален разход

Осигурителните задължения, възникващи при изплащане на суми за представително облекло, са регламентирани с Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.