Застрахователните агенти трябва да декларират започването на дейността си в НАП

16 / Юни / 2009

Те могат да избират вида на осигуряването си веднъж годишно

Застрахователният агент е физическо лице или търговец, вписан в регистъра по чл.30, ал.1, т.9 от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка.