Времето на неплатен отпуск се зачита за осигурителен стаж

30 / Юни / 2009

Регламентът е валиден само за 30 дни в годината

Зачитането на осигурителен стаж за времето на различните видове неплатени отпуски е регламентирано с чл.9, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
 
tag1 tag2